Novator Servise

Навчання та перевірка знань

Найменування Ціна (грн)
1 Навчання та перевірка знань посадових осіб і фахівців з загальних питань охорони праці Навчання та перевірка знань посадових осіб і фахівців з загальних питань охорони праці. Детальніше 650 Полтава

Курс «Загальні питання охорони праці» включає моніторинг чинного законодавства з охорони праці, принципи організації охорони праці на підприємстві, вивчення вимо Закону України « Про охорону праці», вивчення правил безпечної експлуатації електро- та іншого обладнання. За результатами проходження курсу фахівці Вашого підприємства набудуть практичних навичок з надання першої медичної допомоги, розслідування нещасних випадків та загалом методів їх недопущення, оформлення необхідних документів тощо.

Novator Servise

Електробезпека

Найменування Ціна (грн)
2 НПАОП 40.1-1.21-98, ПТЕЕC, Правила експлуатації електрозахисних засобів Навчання та перевірка знань на ІІ-V групу Допуску (до та понад 1000В) з електробезпеки. Детальніше 750 Полтава
126 НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів. Детальніше 650 Полтава

Навчання для працівників, які зайняті на роботах з ремонту, обслуговування та експлуатації електроустановок, електричних приладів або електроінструменту. Курс включає вивчення вимог ПБЕЕС та ПТЕЕС. Слухачі за результатами курсу здобудуть (актуалізують) знання з електробезпеки, набудуть навичок першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом, методів уникнення позаштатних ситуацій, пов’язаних з електрикою.

Novator Servise

Роботи підвищеної небезпеки

Найменування Ціна (грн)
1 НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. Детальніше 650 Полтава
2 НПАОП Надійна та безпечна експлуатація виробничих будівель та споруд. Детальніше 650 Полтава
3 НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. Детальніше 650 Полтава
4 НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. Детальніше 650 Полтава
5 НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. Детальніше 650 Полтава
6 НПАОП 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів. Детальніше 650 Полтава
7 НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів. Детальніше 650 Полтава
8 НПАОП 0.00-1.69-13 Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок. Детальніше 650 Полтава
9 Наказ 620/378 від 10.12.2008; Наказ №71 від 14.02.2007 Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду, Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж.. Детальніше 500 Полтава
10 НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. Детальніше 650 Полтава
11 НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2.2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Детальніше 650 Полтава
12 НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання. Детальніше 650 Полтава
13 НПАОП 60.3-1.01-10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів». Детальніше 650 Полтава
14 НПАОП 0.00-1.73-14 Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів. Детальніше 650 Полтава
14 НПАОП 63.2-1.06-02 Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій. Детальніше 650 Полтава
15 НПАОП 24.1-1.07-10 Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості. Детальніше 650 Полтава
16 НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухо-пожежонебезбечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв. Детальніше 650 Полтава
17 НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт. Детальніше 650 Полтава
18 НПАОП 73.11-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях. Детальніше 650 Полтава
19 НПАОП 29.23-1.04-90 Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок. Детальніше 650 Полтава
20 НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок. Детальніше 650 Полтава
21 НПАОП 0.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві , зберіганні та застосуванні хлору. Детальніше 650 Полтава
22 НПАОП 0.00-1.46-70 Правила безпеки при зберіганні, перевезені та застосуванні сильнодіючих отруєних речовин. Детальніше 650 Полтава
23 НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безпеки при виробництві і споживанні продуктів розділення повітря. Детальніше 650 Полтава
24 НПАОП 11.1-1.01-08 Правила безпеки праці в нафтогазовидобувній промисловості України. Детальніше 650 Полтава
25 НПАОП 0.00-1.27-09 Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції в хімічних виробництвах. Детальніше 650 Полтава
26 НПАОП 0.00-1.14-70 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів. Детальніше 650 Полтава
27 НПАОП 23.1-1.01-08 Правила охорони праці в коксохімічному виробництві. Детальніше 650 Полтава
28 НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості. Детальніше 650 Полтава
29 НПАОП 27.0-1.06-08 Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії. Детальніше 650 Полтава
30 НПАОП 27.5-1.15-97 Правила безпеки в ливарному виробництві. Детальніше 650 Полтава
31 НПАОП 37.0-1.01-09 Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів. Детальніше 650 Полтава
32 НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів. Детальніше 650 Полтава
33 НПАОП 28.0-1.33-13 Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт. Детальніше 650 Полтава
37 НПАОП 0.00-7.15-18 Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями. Детальніше 650 Полтава
38 НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті. Детальніше 650 Полтава
39 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць. Детальніше 650 Полтава
40 НПАОП 01.0-1.02-18 Правила охорони праці у сільськогосподарській промисловості. Детальніше 650 Полтава
41 НПАОП 55.0-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств громадського харчування. Детальніше 650 Полтава
42 НПАОП 15.0-1.01-17 Правила охорони праці для працівників зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна. Детальніше 650 Полтава
43 НПАОП 22.1-1.02-07 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості. Детальніше 650 Полтава
44 НПАОП 45.2-1.11-97 Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об’єктів з монолітного бетону та залізобетону. Детальніше 650 Полтава
45 НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних та залізобетонних заводів. Детальніше 650 Полтава
46 НПАОП 15.4-1.10-92 Правил безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції. Детальніше 650 Полтава
80 НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. Детальніше 650 Полтава
81 НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки. Детальніше 650 Полтава
125 НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості. Детальніше 650 Полтава
128 НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах. Детальніше 650 Полтава
129 НПАОП 0.00-1.68-13 Правила охорони праці під час холодного оброблення металів. Детальніше 650 Полтава

Повний комплекс навчання з правил охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки та правил безпечної експлуатації устаткування підвищеної небезпеки. До них можна віднести: правила безпеки при роботі з обладнанням, що працює під тиском, підіймальними пристроями, ліфтами, ескалаторами, навантажувачами, при виконанні вантажно-розвантажувальних, стропильних робіт, виконання робіт на висоті, при роботі з інструментами та приладами. Також ми проводимо навчання з правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ), з безпечної експлуатації будівель і споруд, правил безпеки при роботі з продуктами розділення повітря тощо.

Novator Servise

Пожежна безпека та медицина

Найменування Ціна (грн)
49 НПАОП Навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум). Детальніше 650 Полтава
50 НПАОП Цивільний захист населення (для працівників підприємств). Детальніше 950 Полтава
51 НПАОП Цивільний захист населення для керівників (перші особи) та для начальників штабів Цивільної оборони. Детальніше 950 Полтава
52 НПАОП Техногенна безпека. Детальніше 950 Полтава
53 НПАОП Навчання практикум з надання першої долікарської медичної допомоги. Детальніше 600 Полтава

Знання у галузі пожежної безпеки та володіння навичками першої медичної допомоги при опіках та ураженні чадним газом – запорука запобігання виникненню аварійних ситуацій та максимального зменшення жертв. Наші викладачі проведуть навчання з так званого «пожежно-технічного мінімуму», який включає усі необхідні знання з пожежної безпеки. Крім того наш центр проводить навчання з цивільного захисту населення та техногенної безпеки.

Novator Servise

Інші нормативні акти

Найменування Ціна (грн)
54 НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. Детальніше 850 Полтава
55 НПАОП 0.00-3.23-18 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі. Детальніше 850 Полтава

Курс включає вивчення основних вимог  нормативно-правових актів, які регламентують використання засобів індивідуального захисту працівників на робочому місці, а також вимог щодо видачі спецодягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електроенергетичної галузі.

Звертаємо увагу, що заняття проходять у просторих класах, обладнаних усім необхідним для освітнього процесу. У нашому центрі працюють найкращі викладачі, які досконало володіють теорією та мають великий практичний досвід!

Novator Servise

З'явилися питання? Звертайтеся!

Наші консультанти допоможуть із заповненням документів, нададуть розклад занять і дадуть відповідь на всі Ваші запитання.


Задати питання