Novator Servise

Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості

Найменування Ціна (грн)
15 НПАОП 24.1-1.07-10 Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості 650 Полтава

Дія Правил охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості (далі — Правила) поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності (далі — підприємства), діяльність яких пов’язана з проектуванням, будівництвом, експлуатацією, ремонтом та реконструкцією підприємств, які здійснюють виробництво продукції основної хімічної промисловості, технічне обслуговування та проведення ремонтних робіт устаткування.
Ці Правила застосовуються на підприємствах з виробництва продукції основної хімічної промисловості, а саме:
сірчаної кислоти (з колчедану, сірки, сірчистих газів, одержуваних при випалюванні сульфідних руд і сірководню);
суперфосфату простого;
складних добрив (амофосу, нітроамофосу, нітрофоски);
концентрованих добрив (подвійного суперфосфату, обезфторених фосфатів);
тукосумішей;
екстракційної фосфорної кислоти;
бури;
борної кислоти;
борних добрив;
фтористих солей (кріоліту, фтористого алюмінію, натрію фтористого, калію фтористого, кремнійфтористого натрію).
Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників підприємств з виробництва продукції основної хімічної промисловості.