Novator Servise

Загальні правила вибухобезпеки для вибухо-пожежонебезбечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв

Найменування Ціна (грн)
16 НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухо-пожежонебезбечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв 650 Полтава

Правила поширюються на нові проектовані виробництва; порядок та строки приведення реконструйованих, розпочатих 
будівництвом та діючих виробництв у відповідність до цих правил визначаються у кожному конкретному випадку
керівниками підприємств та проектних організацій за погодженням з місцевими органами Держгірпромнагляду та
відповідними профспілковими органами.
Вимоги Правил, пов'язані з впровадженням прогресивних та безпечних технологій, заміною на сучасні, більш надійні види обладнання та апаратури, засоби управління та вибухозахисту, здійснюються у міру їх розробки та промисловоговиробництва.