Novator Servise

Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

Найменування Ціна (грн)
80 НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт 650 Полтава

Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежновід форм власності та організаційно-правової форми, які в процесі своєї діяльності виконують вантажно-розвантажувальні роботи, навантаження (ро-звантаження) або вивантаження (далі - вантажно-розвантажувальні роботи).
Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, що вико-нують вантажно-розвантажувальні роботи.